Trang chủ Báo cáo Tài chính 19-4-2021: Báo cáo Tài chính Quý I và Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế

19-4-2021: Báo cáo Tài chính Quý I và Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế

19/04/2021

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố:

• Báo cáo tài chính Quý I năm 2021, chi tiết tại đây.

• Giải trình LNST trên BCTC Quý I năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước, chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *