Trang chủ Báo cáo Tài chính 27-3-2024: Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

27-3-2024: Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

27/03/2024

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố thông tin:

1. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

2. Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 với năm 2022.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *