Trang chủ Biểu phí

Biểu phí

  • KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  • KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH BƯU ĐIỆN

BIỂU PHÍ LIENVIET24H

BIỂU PHÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Hiệu lực từ 18/08/2022

 

STT KHOẢN MỤC BIỂU PHÍ
Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa
A. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản 50.000đ
3 Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng) 5.000 đ
(Miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu)
4 Đóng Tài khoản 10.000đ/tài khoản
II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND
1 Nộp tiền mặt vào Tài khoản mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
1.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản
a Tại nơi mở tài khoản
Nộp tiền mặt bằng VND Miễn phí
b Khác nơi mở tài khoản
(i) Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nộp VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,01% 10.000đ
Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,01% 15.000đ
(ii) Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nộp VND tại địa bàn thành phố 0,01% 10.000đ
Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã 0,02% 15.000đ
c Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 10 triệu đồng trở lên (thực hiện thu phí trên toàn bộ số tiền mệnh giá nhỏ đã nộp.Nếu tổng số tiền mệnh giá nhỏ không đạt điều kiện trên (từ 10 triệu đồng trở lên): thực hiện thu phí theo mục a hoặc b trên đây). 0,02% 15.000đ
1.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 0,03% 15.000đ 3.000.000đ
2 Rút tiền mặt từ Tài khoản
2.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản
2.1.1 Tại nơi mở tài khoản
a Rút tiền mặt tại địa bàn thành phố
Dưới 500 triệu đồng/ngày Miễn phí
Từ 500 triệu đồng/ngày 0,005%
b Rút tiền mặt tại địa bàn huyện/thị xã
Dưới 50 triệu/ngày Miễn phí
Từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng/ngày 0,01% 10.000đ
Từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng/ngày 0,02% 15.000đ
Từ 5 tỷ đồng trở lên/ngày 0,04% 20.000đ
2.1.2 Khác nơi mở tài khoản
(i) Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
a Rút VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, HCM 0,01% 10.000đ
b Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, HCM 0,02% 15.000đ
(ii) Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh
a Rút VND tại địa bàn thành phố 0,02% 10.000đ
b Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã 0,04% 15.000đ
2.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 0,04% 15.000đ 3.000.000đ
2.3 Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
Lưu ý: Miễn phí nộp tiền mặt, rút tiền mặt nếu chính chủ tài khoản thực hiện giao dịch.
3 Chuyển tiền đến
3.1 Chuyển khoản đến từ trong hệ thống Miễn phí
3.2 Chuyển khoản đến từ ngoài hệ thống Miễn phí
3.3 Nộp séc chuyển khoản cùng hệ thống Miễn phí
4 Chuyển tiền đi
4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
4.1.1 Nhận bằng tài khoản
a Cùng chủ tài khoản
Cùng nơi mở tài khoản và giao dịch thực hiện tại nơi mở TK. Ví dụ: Chủ TK mở tại PGD Thủ Đô chuyển đến TK của chủ TK đó cũng mở tại PGD Thủ Đô. Miễn phí
Khác nơi mở tài khoản/Khác nơi thực hiện giao dịch. Ví dụ minh họa: Chủ TK mở tại PGD Thủ Đô chuyển đến TK của chủ TK đó mở tại CN Đông Đô/hoặc GD không thực hiện ở PGD Thủ Đô mà thực hiện ở CN khác. 1.000đ/giao dịch
b Khác chủ tài khoản
Chủ tài khoản và Đơn vị hưởng cùng nơi mở tài khoản, giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản Miễn phí
Đơn vị hưởng khác nơi mở tài khoản, giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản 0.01% 10.000đ 1.000.000đ
Giao dịch thực hiện khác nơi mở tài khoản 0.01% 15.000đ 1.000.000đ
4.1.2 Nhận bằng CMND/Hộ chiếu 0.03% 15.000đ  1.000.000đ
4.2 Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (nhận bằng Tài khoản, hoặc nhận bằng CMND hoặc CCCD) Trước 15h: 0.03% (Tối thiểu: 20,000đ; Tối đa: 1,000,000đ) 15.000đ 1.000.000đ
b Chuyển tiền theo lô 0,03% 10.000đ/món (tối thiểu 50.000đ/lô) 1.000.000đ/món
4.3 Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng
a Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng với số tiền (≥) 500.000 VNĐ/giao dịch 0.035% 20.000đ 500.000đ
b Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng với số tiền (<) 500.000 VNĐ/giao dịch 10.000đ/giao dịch
4.4 Chuyển tiền sau giờ cut-off time 0.04% 20.000đ 1.000.000đ
Lưu ý:
– Trường hợp Khách hàng (không bao gồm Khách hàng là Cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (CBNV LPBank) rút tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp tại quầy (từ 100.000.000 đồng trở lên) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ);
– Miễn phí đối với trường hợp CBNV LPBank thực hiện các giao dịch trên (Áp dụng với mục 1.1, 1.2 và mục 4.1);
– Miễn phí Khách hàng nộp tiền để trả nợ khoản vay phát sinh tại LPBank.
– Miễn phí đối với trường hợp Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản chuyên thu của ngân hàng liên quan đến các dịch vụ thu hộ.
– Mục 4 trên đây không áp dụng đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) bao gồm VNPost và các Bưu điện tỉnh/thành phố, Bưu điện Trung tâm, Bưu điện huyện trực thuộc VNPost và các Đơn vị khác trực thuộc VNPost.
4.5 DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUA HỆ THỐNG ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA VNPOST
4.5.1 Cước cơ bản
a Đến 3 triệu đồng
Cước nội tỉnh 0.95% 20.000đ
Cước ngoại tỉnh 1.23% 25.000đ
b Trên 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng
Cước nội tỉnh 35.000đ
Cước ngoại tỉnh 40.000đ
c Trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng
Cước nội tỉnh 45.000đ
Cước ngoại tỉnh 51.000đ
d Trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
Cước nội tỉnh 55.000đ
Cước ngoại tỉnh 61.000đ
e Trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng
Cước nội tỉnh 90.000đ
Cước ngoại tỉnh 120.000đ
4.5.2 Cước dịch vụ cộng thêm
a Trả tiền tại địa chỉ 0,1%/Tổng số tiền chuyển 10.000đ 100.000đ
b Thư thông báo thông tin trả tiền 2.727đ
c Thư báo trả 7.273đ
5 Phí tra soát/thoái hối lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của Khách hàng 25.000đ/giao dịch
B. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản 10 USD/EUR
3 Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng)
(miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu)
1 USD/EUR
4 Đóng Tài khoản 5 USD/EUR
II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
1 Nộp tiền mặt vào Tài khoản
1.1 Ngoại tệ USD
a Đối với loại có mệnh giá >=50USD 0,15% 2 USD
b Đối với loại có mệnh giá < 50USD 0,25% 2 USD
1.2 Ngoại tệ khác 0,4% 2 USD
2 Rút tiền mặt từ Tài khoản
2.1 Lấy tiền mặt VND Miễn phí
2.2 Lấy tiền mặt USD/ngoại tệ khác
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản 0,15% 2 USD/EUR
b Khác tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản 0,2% 2 USD/EUR
c Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
3 Chuyển tiền đến
3.1 Từ trong nước Miễn phí
4 Chuyển tiền đi
4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Cùng chủ tài khoản Miễn phí
b Khác chủ tài khoản
Cùng nơi mở và giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản  Miễn phí
Khác nơi mở hoặc giao dịch thực hiện khác nơi mở tài khoản 0.01% 1 USD/EUR 30 USD/EUR
4.2 Chuyển khoản trong nước khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 0.03% 6 USD/EUR 100 USD/EUR
Lưu ý: Trường hợp Khách hàng rút tiền mặt, chuyển khoản bằng ngoại tệ trực tiếp tại quầy trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ).
5 Phí tra soát theo yêu cầu của Khách hàng 3 USD/EUR/lần
+ Phí thực tế phát sinh
6 Thoái hối lệnh chuyển tiền
6.1 Trong hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 1 USD/EUR/lần
6.2 Ngoài hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 3 USD/EUR/lần
+ Phí thực tế phát sinh
C. GIAO DỊCH TIỀN MẶT
I NỘP TIỀN MẶT ĐỂ CHUYỂN ĐI CHO NGƯỜI NHẬN BẰNG CMND TRONG HỆ THỐNG
1 Cùng tỉnh thành phố 0,04% 25.000đ 1.000.000đ
2 Khác tỉnh thành phố 0,05% 25.000đ 1.500.000đ
II NỘP TIỀN MẶT ĐỂ CHUYỂN ĐI NGOÀI HỆ THỐNG (NHẬN BẰNG TÀI KHOẢN, HOẶC NHẬN BẰNG CMND)
1 Chuyển tiền qua Kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và các kênh thanh toán song phương, đa phương khác 0,05% 25.000đ 2.500.000đ
2 Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 0.055% 25.000đ 500.000đ
III NHẬN TIỀN BẰNG CMND
1 Nhận tiền bằng CMND đối với VND
1.1 Chuyển đến từ trong hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
1.2 Chuyển đến từ ngoài hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 0,02% 15.000đ 500.000đ
2 Nhận tiền bằng CMND đối với Ngoại tệ 0,2 USD/tờ 2 USD
IV PHÍ TRA SOÁT/THOÁI HỐI LỆNH CHUYỂN TIỀN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG BẰNG TIỀN MẶT
20.000đ/món
D. GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
I GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN Miễn phí
II GỬI TIỀN TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN
1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí
2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm (miễn phí đối với trường hợp chính chủ gửi tiền tiết kiệm)
2.1 Nộp VND 0,03% 15.000đ 500.000đ
2.2 Nộp ngoại tệ 0,15% 1 USD
III RÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí
2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm
2.1 Rút tiền mặt
a Rút VND 0,02% 15.000đ 500.000đ
b Rút ngoại tệ 0,15% 1 USD
2.2 Rút tiền gửi tiết kiệm trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày gửi
a Rút VND 0.02% 15.000đ 1.000.000đ
b Rút ngoại tệ 0,15% 1 USD
2.3 Các trường hợp khác
a Trường hợp Khách hàng rút và gửi lại tiết kiệm cho chính mình, rút để trả nợ vay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí (cho phần tiền gửi lại hoặc phần tiền trả nợ vay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt)
b Trường hợp Khách hàng rút tiền tiết kiệm khi đáo hạn hoặc sau kỳ hạn gửi đầu tiên, rút tiền theo các sản phẩm tiền gửi rút gốc từng phần của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
c Trường hợp Khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm và gửi lại trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày gửi đầu tiên Miễn phí (cho phần tiền gửi lại)
Lưu ý: Miễn phí đối với trường hợp Cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện giao dịch rút tiền gửi tiết kiệm khác tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm.
IV PHÍ XÁC NHẬN THÔNG BÁO MẤT SỔ TIẾT KIỆM
1 Xác nhận thông báo mất sổ tiết kiệm không cấp lại sổ mới 20.000đ
2 Xác nhận thông báo mất sổ tiết kiệm cấp lại sổ mới 30.000đ
V CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU 30.000đ/lần
E. GIAO DỊCH SÉC TRONG NƯỚC
I PHÍ CUNG ỨNG SÉC 13.500đ/quyển
II PHÍ BẢO CHI SÉC 10.000đ/tờ
III THANH TOÁN SÉC
1 Séc lĩnh tiền mặt Thu theo phí rút tiền mặt từ Tài khoản
2 Séc chuyển khoản Thu theo phí chuyển tiền
IV THÔNG BÁO SÉC KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 30.000đ/lần
V THU HỘ SÉC DO NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC PHÁT HÀNH 4.000đ/tờ
VI PHÍ THÔNG BÁO MẤT SÉC 50.000đ/lần
F. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
I KIỂM ĐẾM TIỀN HỘ
1 Kiểm đếm tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
1.1 Kiểm đếm VND 0,03% 15.000đ 5.000.000đ
1.2 Kiểm đếm Ngoại tệ (kiểm tra thật, giả, số lượng) 0,2USD/tờ 2 USD
2 Kiểm đếm tại địa điểm Khách hàng yêu cầu ngoài Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Như kiểm đếm tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
+ Chi phí thực tế phát sinh
II ĐỔI TIỀN
1 Đổi tiền VND
1.1 Đổi tiền có mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí
1.2 Đổi tiền có mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0,05% 5.000đ
1.3 Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (rách, bẩn) Miễn phí
2 Đổi tiền mặt Ngoại tệ
2.1 Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị lớn lấy giá trị nhỏ Miễn phí
2.2 Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị nhỏ lấy giá trị lớn
a USD
Lấy loại nhỏ hơn 50 USD 1,5% 2 USD
Lấy loại 50, 100 USD 2,0% 2 USD
b Ngoại tệ khác 2,0% 2 USD
III THU, CHI TIỀN MẶT TẠI ĐỊA ĐIỂM THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
1 Thu tiền mặt 0 – 0,2%/lần
2 Chi tiền mặt 0 – 0,2%/lần
IV CẤT GIỮ HỘ TÀI SẢN
1 Phí giữ hộ tiền mặt thu theo túi niêm phong 0,04%/giá trị
kê khai/đêm
2 Tài sản quý 0,05%/giá trị
kê khai/đêm
3 Tài liệu quan trọng và tài sản khác (bao gồm Giấy tờ có giá)
3.1 Cân nặng nhỏ hơn 100gram 30.000đ/tháng
3.2 Cân nặng từ 100gram đến dưới 500gram 60.000đ/tháng
3.3 Cân nặng từ 500gram đến dưới 1000gram 100.000đ/tháng
3.4 Cân nặng từ 1000gram đến 5000gram 200.000đ/tháng
3.5 Cân nặng trên 5000gram, cứ mỗi 100gram tăng thêm so với 5000gram 10.000đ/tháng
4 Phí xác nhận mất hồ sơ cất giữ hộ tài sản 20.000đ/lần
5 Phí giữ hộ tiền mặt qua đêm 0,025%/giá trị kê khai + Phí kiểm đếm tiền mặt (nếu có)
G. PHÍ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
(Áp dụng chung đối với Tài khoản TGTT VND, TGTT Ngoại tệ, Tài khoản Tiền gửi Tiết kiệm)
I PHÍ CUNG CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN (MIỄN PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)
1 Sao kê định kỳ hàng tháng
Tại ĐVKD mở tài khoản Miễn phí
Khác ĐVKD mở tài khoản 15.000đ/sao kê/tháng
2 Sao kê bất thường
2.1 In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ- in đến 12 tháng 20.000đ/sao kê/tháng
2.2 In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ- in trên 12 tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13) 30.000đ/ sao kê/tháng
II XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN, SỔ TIẾT KIỆM
1 Xác nhận bằng Tiếng Việt 30.000đ/bản đầu tiên
5.000đ/bản thứ hai trở đi
2 Xác nhận bằng Tiếng Anh/song ngữ Anh – Việt 50.000 đ/bản đầu tiên
5.000 đ/bản thứ hai trở đi
III PHONG TỎA TÀI KHOẢN, SỔ TIẾT KIỆM
1 Phong tỏa theo yêu cầu của Khách hàng (ngoài mục đích bảo đảm tiền vay khi vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) 50.000đ/lần phong tỏa
2 Phong tỏa khác 50.000đ/lần phong tỏa
Lưu ý: Giao Giám đốc ĐVKD được quyền thu hoặc không hthu hoặc giảm phí phong tỏa tài khoản tiết kiệm online trên kênh Ví Việt, LienViet24h
H. THANH TOÁN QUỐC TẾ
I CHUYỂN TIỀN ĐI
1 Phát hành lệnh chuyển tiền 0.2% 10 USD
2 Tra soát/ Điều chỉnh lệnh chuyển tiền 10 USD/lần (+ Phí ngân hàng nước ngoài, nếu có) (Chưa bao gồm điện phí)
3 Hủy lệnh chuyển tiền 10 USD/lần (Chưa bao gồm điện phí)
II CHUYỂN TIỀN ĐẾN/KIỀU HỐI
1 Phí kiều hối 0.05% 4 USD 150 USD
2 Tra soát/Điều chỉnh lệnh chuyển tiền đến 5 USD/lần (Chưa bao gồm điện phí)
3 Thoái hối lệnh chuyển tiền đến 10 USD/lần (Chưa bao gồm điện phí)
Lưu ý: Không áp dụng với dịch vụ chuyển tiền Western Union
III PHÍ KHÁC
Lưu ý: Đối với các loại tiền khác thu theo thỏa thuận hoặc theo thực tế phát sinh
I.ĐIỆN PHÍ QUỐC TẾ
1 Điện phí chuyển tiền 10 USD/điện
2 Điện phí khác (tu chỉnh; tra soát T/T, thoái hối, xác thực giao dịch của Khách hàng…) 15 USD/điện
J. BẢO LÃNH TRONG NƯỚC
I PHÍ PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH
1 Theo mẫu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
2 Theo mẫu của Khách hàng 200.000đ/bản
3 Phí phát hàng Thư bảo lãnh song ngữ hoặc tiếng Anh
Theo mẫu của Ngân hàng 200.000đ/bản
Khác mẫu của Ngân hàng 400.000đ/bản
II PHÍ BẢO LÃNH
1 Ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh 200.000đ/bản
1.1 Bảo lãnh dự thầu 0,36%/năm
1.2 Bảo lãnh vay vốn 0,72%/năm
1.3 Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 0,60%/năm
1.4 Bảo lãnh khác 0,48%/năm
2 Ký quỹ dưới 100% giá trị bảo lãnh
2.1 Phần giá trị bảo lãnh được ký quỹ 250.000đ/bản
a Bảo lãnh dự thầu 0,36%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 0,72%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 0,60%/năm
d Bảo lãnh khác 0,48%/năm
2.2 Phần giá trị bảo lãnh được đảm bảo bằng Giấy tờ có giá của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 300.000đ/bản
a Bảo lãnh dự thầu 0,72%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 1,08%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 0,96%/năm
d Bảo lãnh khác 0,84%/năm
2.3 Phần giá trị bảo lãnh được đảm bảo bằng Giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng khác 350.000đ/bản
a Bảo lãnh dự thầu 1,56%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 1,92%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 1,80%/năm
d Bảo lãnh khác 1,68%/năm
2.4 Phần giá trị bảo lãnh được đảm bảo bằng tài sản cầm cố thế chấp khác 400.000đ/bản
a Bảo lãnh dự thầu 1,68%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 2,04%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 1,92%/năm
d Bảo lãnh khác 1,80%/năm
2.5 Phần giá trị bảo lãnh được bảo lãnh không đủ TSBĐ (Tín chấp) 500.000đ/bản
a Bảo lãnh dự thầu 2,28%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 3,12%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 3,00%/năm
d Bảo lãnh khác 2,40%/năm
2.6 Phần giá trị bảo lãnh được bảo lãnh bởi Bên thứ ba 450.000đ/bản
a Bảo lãnh dự thầu 1,92%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 2,25%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 2,15%/năm
d Bảo lãnh khác 1,85%/năm
Lưu ý: Trường hợp khoản bảo lãnh áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm khác nhau, mức phí tối thiểu được tính theo mức phí tối thiểu cao nhất của biện pháp bảo đảm áp dụng cho khoản bảo lãnh.
III SỬA ĐỔI THƯ BẢO LÃNH
1 Sửa đổi tăng tiền/ gia hạn Như phí bảo lãnh, tính trên số tiền và thời hạn gia tăng 200.000đ/bản
2 Sửa đổi khác 200.000đ/bản
IV HỦY THƯ BẢO LÃNH
1 Hủy do bảo lãnh hết hiệu lực Miễn phí
2 Hủy theo đề nghị của Khách hàng 200.000đ/bản
V CAM KẾT PHÁT HÀNH BẢO LÃNH NẾU KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 250.000đ/bản
VI XÁC NHẬN BẢO LÃNH 1,8%/năm 250.000đ/bản
VI PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH DỰA VÀO BẢO LÃNH ĐỐI ỨNG 1,56%/năm trên trị giá bảo lãnh 200.000đ/bản
VII PHÍ ĐỐI BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẢO LÃNH 200.000đ/bản
VIII THAY ĐỔI TÀI SẢN BẢO ĐẢM BẢO LÃNH Thu bổ sung phần phí tăng hoặc thu theo thỏa thuận
IX PHÍ THANH TOÁN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH DO LPBANK PHÁT HÀNH 0,2%*Số tiền bảo lãnh 200.000đ/bản
X PHÍ CẤP LẠI THƯ BẢO LÃNH (bản sao có dấu sao y của Ngân hàng) theo đề nghị của Khách hàng 200.000đ/bản
K. PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
I PHÍ MƯỢN HỒ SƠ TSBĐ
Đối với mục đích phục vụ cho việc hoàn thiện pháp lý TSBĐ làm tăng tính pháp lý, an toàn hơn cho LPBank (ví dụ cấp tín dụng cho dự án: giai đoạn đầu tư LPBank có thể giữ các chứng từ liên quan đến chi phí hình thành nên tài sản, sau đó sẽ phải xuất mượn để hoàn thiện thủ tục khác: cấp GCN QSDĐ…) Miễn phí
Đối với mục đích phục vụ nhu cầu riêng của Khách hàng 200.000đ/tài sản/lần
II PHÍ THAY ĐỔI TSBĐ THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
Giấy tờ có giá của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
Tài sản khác Theo thỏa thuận 200.000đ/lần Không quy định
III PHÍ CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ TSBĐ 100.000đ/lần/bản
IV PHÍ GIẢI CHẤP TỪNG PHẦN TSBĐ
Đối với GTCG, chứng từ 50.000đ/lần
Đối với tài sản khác 100.000đ/lần
L. DỊCH VỤ KHÁC
I PHÁT HÀNH THU XẾP TÍN DỤNG 0,01%/số tiền thu xếp tín dụng 100.000.000đ
II ỦY THÁC THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 0,2%/số tiền thanh toán/lần 100.000đ
III PHÍ PHÁT HÀNH GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỂ XIN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG 50.000đ/bản
IV SAO LỤC LẠI CHỨNG TỪ
1 Chứng từ giao dịch đến 12 tháng 10.000đ/chứng từ
2 Chứng từ giao dịch trên 12 tháng 50.000đ/chứng từ
V BAO THANH TOÁN TRONG NƯỚC
1 Phí bao thanh toán 0-0,3%/số dư bao thanh toán trong nước 300.000đ
2 Phí gia hạn bao thanh toán 0-0,3%/số dư bao thanh toán trong nước được gia hạn 300.000đ
VI THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ CÓ GIÁ 75.000đ/1 Giấy tờ
VII CHUYỂN NHƯỢNG GIẤY TỜ CÓ GIÁ 50.000đ/1 Giấy tờ
VIII GIẢI QUYẾT NHẬN HỒ SƠ THỪA KẾ 50.000đ/1 bộ hồ sơ
IX PHÍ KHÁC Phí thu đối với các dịch vụ khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại các sản phẩm cụ thể. Tối thiểu 10.000đ
X PHÍ CAM KẾT RÚT VỐN KỂ TỪ THỜI ĐIỂM THỎA THUẬN CHO VAY CÓ HIỆU LỰC (căn cứ theo ngày ký Hợp đồng tín dụng) ĐẾN NGÀY GIẢI NGÂN VỐN VAY LẦN ĐẦU
1 Rút ngay trong ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu lực Miễn phí
2 Rút vốn sau ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu lực
2.1 Thời gian rút vốn trong vòng 7 ngày làm việc của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 50.000đ
2.2 Thời gian rút vốn <= 1 tháng (trừ mục 2.1 trên đây) 0,03%* Tổng hạn mức cho vay được phê duyệt căn cứ theo HĐTD của Khách hàng 500.000đ 10.000.000đ
2.3 Thời gian rút vốn từ 1 – 6 tháng 0,04%* Tổng hạn mức cho vay được phê duyệt căn cứ theo HĐTD của Khách hàng 500.000đ 50.000.000đ
2.4 Thời gian rút vốn >= 6 tháng 0,05%* Tổng hạn mức cho vay được phê duyệt căn cứ theo HĐTD của Khách hàng 500.000đ 100.000.000đ
Lưu ý: 1. Nguyên tắc và thời điểm thu phí: Chỉ thực hiện thu phí 01 lần duy nhất kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu và thực hiện thu vào ngày giải ngân vốn vay lần đầu. 2. Miễn phí Cam kết rút vốn đối với (i) Hợp đồng Hạn mức thấu chi; (ii) Hợp đồng cho vay cầm cố STK/HĐTG/GTCG khác tại quầy có thời hạn <=6 tháng và Cho vay cầm cố các khoản tiền gửi tiết kiệm trên Ví Việt và (iii) Khách hàng tái cấp HMTD và còn dư nợ/số dư HMTD cũ.
XI PHÍ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ 20.000đ

 

BIỂU PHÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

STT KHOẢN MỤC BIỂU PHÍ
Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa
A. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản 500.000đ
3 Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng) 10.000đ
(Miễn phí nếu số dư bìnhquân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu)
4 Đóng Tài khoản 50.000đ/1 Tài khoản
II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND
1 Nộp tiền mặt vào Tài khoản mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
1.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản
a Tại nơi mở tài khoản
Nộp tiền mặt bằng VND Miễn phí
b Khác nơi mở tài khoản
(i) Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nộp VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,01% 10.000đ
Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,01% 15.000đ
(ii) Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nộp VND tại địa bàn thành phố 0,01% 10.000đ
Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã 0,02% 15.000đ
c Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 10 triệu đồng trở lên (thực hiện thu phí trên toàn bộ số tiền mệnh giá nhỏ đã nộp.Nếu tổng số tiền mệnh giá nhỏ không đạt điều kiện trên (từ 10 triệu đồng trở lên): thực hiện thu phí theo mục a hoặc b trên đây). 0,02% 15.000đ
1.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 0,03% 15.000đ 3.000.000đ
2 Rút tiền mặt từ Tài khoản
2.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản
2.1.1 Tại nơi mở tài khoản
a Rút tiền mặt tại địa bàn thành phố
Dưới 500 triệu đồng/ngày Miễn phí
Từ 500 triệu đồng/ngày 0,005%
b Rút tiền mặt tại địa bàn huyện/thị xã
Dưới 50 triệu/ngày Miễn phí
Từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng/ngày 0,01% 10.000đ
Từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng/ngày 0,02% 15.000đ
Từ 5 tỷ đồng trở lên/ngày 0,04% 20.000đ
2.1.2 Khác nơi mở tài khoản
(i) Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
a Rút VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, HCM 0,01% 10.000đ
b Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, HCM 0,02% 15.000đ
(ii) Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh
a Rút VND tại địa bàn thành phố 0,02% 10.000đ
b Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã 0,04% 15.000đ
2.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 0,04% 15.000đ 3.000.000đ
2.3 Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
3 Chuyển tiền đến
3.1 Chuyển khoản đến từ trong hệ thống Miễn phí
3.2 Chuyển khoản đến từ ngoài hệ thống Miễn phí
3.3 Nộp séc chuyển khoản cùng hệ thống Miễn phí
4 Chuyển tiền đi
4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
4.1.1 Nhận bằng tài khoản
a Cùng chủ tài khoản
Cùng nơi mở tài khoản và giao dịch thực hiện tại nơi mở TK.Ví dụ minh họa: Chủ TK mở tại PGD Thủ Đô chuyển đến TK của chủ TK đó cũng mở TK PGD Thủ Đô Miễn phí
Khác nơi mở tài khoản/Khác nơi thực hiện giao dịch. Ví dụ minh họa: Chủ TK mở tại PGD Thủ Đô chuyển đến TK của chủ TK đó mở tại CN Đông Đô/hoặc GD không thực hiện ở PGD Thủ Đô mà thực hiện ở CN khác. 1.000đ/tài khoản
b Khác chủ tài khoản
Chủ tài khoản và Đơn vị hưởng cùng nơi mở tài khoản, giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản Miễn phí
Đơn vị hưởng khác nơi mở tài khoản, giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản 0,01% 10.000đ 1.000.000đ
Giao dịch thực hiện khác nơi mở tài khoản 0,01% 15.000đ 1.000.000đ
4.1.2 Nhận bằng CMND/Hộ chiếu 0,03% 20.000đ 1.000.000đ
4.2 Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (nhận bằng Tài khoản, hoặc nhận bằng CMND)
a Trước 15h  0.03% 20.000đ 1.000.000đ
b Sau 15h 0,04% 20.000đ 1.000.000đ
c Chuyển tiền theo lô 0,03% 10.000đ/món (tối thiểu 50.000đ/lô)

 

1.000.000đ/món
4.3 Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng
a Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng với số tiền (>) 500.000 VNĐ/giao dịch 0,04% 25.000đ 500.000đ
b Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng với số tiền (<) 500.000 VNĐ/giao dịch 10.000đ/giao dịch
4.4 Chuyển tiền sau giờ cut-off time 0.04% 20.000đ 1.000.000đ
4.5 NỘP TIỀN MẶT ĐỂ CHUYỂN ĐI NGOÀI HỆ THỐNG (NHẬN BẰNG TÀI KHOẢN HOẶC NHẬN BẰNG CMND)
a Chuyển tiền qua Kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và các kênh thanh toán song phương, đa phương khác 0,05% 25.000đ 2.500.000đ
b Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 0,055% 25.000đ 500.000đ
Lưu ý:
– Trường hợp Khách hàng rút tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp tại quầy (từ 100.000.000 đồng trở lên) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ).
– Miễn phí Khách hàng nộp tiền để trả nợ khoản vay phát sinh tại LPBank.
– Miễn phí đối với trường hợp Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản chuyên thu của ngân hàng liên quan đến các dịch vụ thu hộ.– Mục 4 trên đây không áp dụng đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) bao gồm VNPost và các Bưu điện tỉnh/thành phố, Bưu điện Trung tâm, Bưu điện huyện trực thuộc VNPost và các Đơn vị khác trực thuộc VNPost.
4.6 DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUA HỆ THỐNG ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA VNPOST
4.6.1 Cước cơ bản
a Đến 3 triệu đồng
Cước nội tỉnh 0,95% 20.000đ
Cước ngoại tỉnh 1,23% 25.000đ
b Trên 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng
Cước nội tỉnh 35.000đ
Cước ngoại tỉnh 40.000đ
c Trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng
Cước nội tỉnh 45.000đ
Cước ngoại tỉnh 51.000đ
d Trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
Cước nội tỉnh 55.000đ
Cước ngoại tỉnh 61.000đ
e Trên 1000 triệu đồng đến 200 triệu đồng
Cước nội tỉnh 90.000đ
Cước ngoại tỉnh 120.000đ
4.6.2 Cước dịch vụ cộng thêm
a Trả tiền tại địa chỉ 0,1%/Tổng số tiền chuyển 10.000đ 100.000đ
b Thư thông báo thông tin trả tiền 2.727đ
c Thư báo trả 7.273đ
5 Phí tra soát/thoái hối lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của Khách hàng 25.000đ/giao dịch
6 Phí chi hộ lương (áp dụng đối với hình thức chi lương tại quầy
6.1 Tài khoản nhận lương cùng hệ thống 5.000đ/tài khoản nhận lương
6.2 Tài khoản nhận lương khác hệ thống
a Chuyển tiền trước 15h và số tiền <500 triệu đồng/tài khoản nhận lương 5.000đ/tài khoản nhận lương
b Chuyển tiền từ 15h và số tiền từ 500 triệu đồng/tài khoản nhận lương trở lên 0.02% 5.000đ/tài khoản nhận lương 100.000đ/tài khoản nhận lương
B. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản 50 USD/EUR
3 Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng)
(miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu)
3 USD/EUR
4 Đóng Tài khoản 10 USD/EUR
II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
1 Nộp tiền vào Tài khoản
1.1 Ngoại tệ USD
a Đối với loại có mệnh giá >=50 USD 0,15% 2 USD
b Đối với loại có mệnh giá < 50 USD 0,25% 2 USD
1.2 Ngoại tệ khác 0,40% 2 USD
2 Rút tiền mặt từ Tài khoản
2.1 Lấy tiền mặt VND Miễn phí
2.2 Lấy tiền mặt USD/ngoại tệ khác
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản 0,15% 2 USD/EUR
b Khác tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản 0,20% 2 USD/EUR
c Rút tiền/chuyển khoản để gửi Hợp đồng tiền gửi có kì hạn hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
3 Chuyển tiền đến
3.1 Từ trong nước Miễn phí
4 Chuyển tiền đi
4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Cùng chủ tài khoản Miễn phí
b Khác chủ tài khoản
Cùng nơi mở và giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản Miễn phí
Khác nơi mở hoặc giao dịch thực hiện khác nơi mở tài khoản 0,01% 1 USD/EUR 30 USD/EUR
4.2 Chuyển khoản trong nước khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 0,03% 6 USD/EUR 100 USD/EUR
Lưu ý: – Trường hợp Khách hàng rút tiền mặt, chuyển khoản bằng ngoại tệ trực tiếp tại quầy trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ).- Đối với các giao dịch liên quan đến chuyển tiền ngoại tệ trong nước (qua kênh VCB Money, Citad). Khách hàng có thể trả phí bằng VND theo tỷ giá bán do LPBank công bố tại thời điểm thu phí.
5. Phí tra soát theo yêu cầu của Khách hàng 3 USB/EUR/lần + Phí thực tế phát sinh
6 Thoái hối lệnh chuyển tiền
6.1 Trong hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 1 USB/EUR/lần
6.2 Ngoài hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 3 USB/EUR/lần + Phí thực tế phát sinh
C. GIAO DỊCH SÉC TRONG NƯỚC
I PHÍ CUNG ỨNG SÉC 13.500đ/quyển
II PHÍ BẢO CHI SÉC 10.000đ/tờ
III THANH TOÁN SÉC
1 Séc lĩnh tiền mặt Thu theo phí rút tiền mặt từ Tài khoản
2 Séc chuyển khoản Thu theo phí chuyển tiền
IV THÔNG BÁO SÉC KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 30.000đ/lần
V THU HỘ SÉC DO NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC PHÁT HÀNH 4.000đ/tờ
VI PHÍ THÔNG BÁO MẮT SÉC 50.000đ/lần
D. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
I KIỂM ĐẾM TIỀN HỘ
1 Kiểm đếm tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
1.1 Kiểm đếm VND tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 0,03% 15.000đ 5.000.000đ
1.2 Kiểm đếm Ngoại tệ tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (kiểm tra thật, giả, số lượng) 0,2 USD/tờ 2 USD
2 Kiểm đếm tại địa điểm Khách hàng yêu cầu ngoài Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Như kiểm đếm tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt + Chi phí thực tế phát sinh
II ĐỔI TIỀN
1 Đổi tiền VND
1.1 Đổi tiền có mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí
1.2 Đổi tiền có mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0,05% 5.000đ
1.3 Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (rách, bẩn) Miễn phí
2 Đổi tiền mặt Ngoại tệ
2.1 Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị lớn lấy giá trị nhỏ Miễn phí
2.2 Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị nhỏ lấy giá trị lớn
a USD
Lấy loại nhỏ hơn 50 USD 1,5% 2 USD
Lấy loại 50, 100 USD 2,0% 2 USD
b Ngoại tệ khác 2,0% 2 USD
III THU, CHI TIỀN MẶT TẠI ĐỊA ĐIỂM THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
1 Thu tiền mặt 0-0,2%/lần
2 Chi tiền mặt 0-0,2%/lần
IV CẤT GIỮ HỘ TÀI SẢN
1 Phí giữ hộ tiền mặt thu theo túi niêm phong 0,04%/giá trị kê khai/đêm
2 Tài sản quý 0,05%/giá trị kê khai/đêm
3 Tài liệu quan trọng và tài sản khác (Bao gồm Giấy tờ có giá)
3.1 Cân nặng nhỏ hơn 100gram 30.000đ/tháng
3.2 Cân nặng từ 100gram đến dưới 500gram 60.000đ/tháng
3.3 Cân nặng từ 500gram đến dưới 1000gram 100.000đ/tháng
3.4 Cân nặng từ 1000gram đến dưới 5000gram 200.000đ/tháng
3.5 Cân nặng trên 5000gram, cứ mỗi 100gram tăng thêm so với 5000gram 10.000đ/tháng
4 Phí xác nhận mất hồ sơ cất giữ hộ tài sản 20.000đ/lần
5 Phí giữ hộ tiền mặt qua đêm 0,025%/giá trị kê khai + Phí kiểm đếm tiền mặt (nếu có)
E. PHÍ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
I PHÍ CUNG CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN (MIỄN PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)
1 Sao kê định kỳ hàng tháng
Tại ĐVKD mở tài khoản Miễn phí
Khác ĐVKD mở tài khoản 15.000đ/sao kê/tháng
2 Sao kê bất thường
2.1 In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ- in đến 12 tháng 20.000đ/lần/tháng
2.2 In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ – in trên 12 tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13) 30.000đ/lần/tháng
II XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN
1 Xác nhận bằng Tiếng Việt 30.000đ/bản đầu tiên
5.000đ/bản thứ hai trở đi
2 Xác nhận bằng Tiếng Anh/song ngữ Anh – Việt 50.000đ/bản đầu tiên
5.000đ/bản thứ hai trở đi
III PHONG TỎA TÀI KHOẢN
1 Phong tỏa theo yêu cầu của Khách hàng (ngoài mục đích bảo đảm tiền vay khi vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) 50.000đ/lần phong tỏa
2 Phong tỏa khác 50.000đ/lần phong tỏa
F. THANH TOÁN QUỐC TẾ
I CHUYỂN TIỀN ĐI
1 Phát hành lệnh chuyển tiền 0,2% 10 USD 500 USD
2 Tra soát/ Điều chỉnh lệnh chuyển tiền 10 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có) (Chưa bao gồm điện phí)
3 Huỷ lệnh chuyển tiền 10 USD/lần
(Chưa bao gồm điện phí)
II CHUYỂN TIỀN ĐẾN
1 Phí nhận tiền đến 0,10% 4 USD 150 USD
2 Tra soát/ Điều chỉnh lệnh chuyển tiền đến 5 USD/lần
(Chưa bao gồm điện phí)
3 Thoái hối lệnh chuyển tiền đến 10 USD/lần
(Chưa bao gồm điện phí)
III NHỜ THU NHẬP KHẨU
1 Thông báo nhờ thu 15 USD (+ cước bưu điện, nếu có)
2 Tra soát chứng từ nhờ thu (thu đơn vị yêu cầu tra soát) 10 USD/lần
(Chưa bao gồm điện phí)
3 Từ chối và chuyển trả chứng từ nhờ thu theo yêu cầu của khách hàng Thu theo thực tế phát sinh 15 USD
4 Phí xử lý và chuyển trả chứng từ nhờ thu theo yêu cầu của ngân hàng nhờ thu 10 USD/lần + cước phí thực tế (thu ngân hàng nhờ thu)
5 Thanh toán bộ chứng từ nhờ thu 0,20% 20 USD 300 USD
6 Phí thông báo thanh toán – thu người thụ hưởng 25 USD/lần
7 Chấp nhận thanh toán hối phiếu trả chậm 10 USD/bộ
8 Ký hậu vận đơn 5 USD
9 Phí xử lý khi thanh toán Nhờ thu nhập (thu người thụ hưởng nước ngoài) 20 USD
10 Phí phát hành bảo lãnh nhận hàng/ủy quyền nhận hàng 50 USD/lần
11 Phí quản lý bộ chứng từ sau 30 ngày kể từ ngày thông báo đến nhà nhập khẩu (thu đơn vị chỉ định/yêu cầu) 10 USD/BCT
12 Sửa đổi/Hủy nhờ thu theo yêu cầu của bên gửi nhờ thu (Thu đơn vị gửi nhờ thu/người thụ hưởng) 10 USD+ chi phí phát sinh (nếu có)
13 Chuyển tiếp bộ chứng từ nhờ thu cho ngân hàng khác theo yêu cầu ngân hàng nhờ thu/nhà nhập khẩu (thu đơn vị chỉ định/yêu cầu) 20 USD+ chi phí phát sinh (nếu có)
IV NHỜ THU XUẤT KHẨU
1 Nhận và xử lý nhờ thu 15 USD/lần
2 Gửi chứng từ nhờ thu Thu theo thực tế phát sinh
3 Tra soát, tu chỉnh nhờ thu theo yêu cầu của Khách hàng 10 USD/lần
(Chưa bao gồm điện phí)
4 Huỷ/thu hồi nhờ thu theo đề nghị của Khách hàng 15 USD/lần (+ cước thực tế phát sinh) (Chưa bao gồm điện phí)
5 Thanh toán nhờ thu 0,20% 10 USD 200 USD
V THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU
1 Mở L/C (1) (5)
1.1 Ký quỹ 100% 0,25%/năm 35 USD 500 USD
1.2 Ký quỹ dưới 100% 0,70%/năm 40 USD 500 USD
2 Sửa đổi L/C (9)
2.1 Sửa đổi tăng tiền Như phí phát hành L/C tại phần 1 tính trên số tiền tăng thêm
2.2 Gia hạn L/C Như phí phát hành L/C tại phần 1 tính trên thời gian tăng thêm
2.3 Sửa đổi khác
a Nếu Khách hàng trong nước chịu phí 10 USD/lần
b Nếu Khách hàng nước ngoài chịu phí 20 USD/lần
3 Tra soát L/C theo yêu cầu của người xin mở 10 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có) (Chưa bao gồm điện phí)
4 Huỷ L/C theo yêu cầu của người xin mở 20 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có) (Chưa bao gồm điện phí)
5 Kiểm tra chứng từ và thông báo 10 USD/bộ
6 Ký hậu vận đơn/Cargo Receipt
6.1 Khi chứng từ chưa về Ngân hàng 15 USD/lần
6.2 Khi chứng từ đã về Ngân hàng 5 USD/lần
7 Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo L/C, Phát hành thư ủy quyền nhận hàng theo L/C 50 USD/lần
8 Phí sai biệt chứng từ (thu người thụ hưởng) 80 USD/bộ
9 Phí xử lý bộ chứng từ bổ sung (thu người thụ hưởng) 50 USD/bộ
10 Chấp nhận thanh toán L/C trả chậm (2)
10.1 Ký quỹ 100% 0,05%/tháng 25 USD
10.2 Ký quỹ dưới 100% 30 USD
a Đối với phần trị giá bộ chứng từ được thanh toán bằng số tiền ký quỹ 0,05%/tháng
b Đối với phần trị giá bộ chứng từ được thanh toán  bằng số tiền không ký quỹ 0,10%/tháng
11 Thông báo từ chối thanh toán L/C 20 USD/lần (+ cước phí thực tế)
12 Thông báo thanh toán L/C cho Ngân hàng nước ngoài 20 USD/lần
13 Chuyển trả chứng từ cho Ngân hàng nước ngoài 20 USD/bộ chứng từ (+ cước phí thực tế)
14 Thanh toán L/C 0,20% 20 USD 500 USD
15 L/C xác nhận
(Chú ý: Trường hợp có phát sinh phí từ Ngân hàng xác nhận, ĐVKD thực hiện thu “phí Ngân hàng xác nhận” từ khách hàng tối thiểu không thấp hơn mức phí phải trả cho Ngân hàng xác nhận).
Giống L/C thường + các phí Ngân hàng xác nhận (nếu có)
16 Phí xử lý khi thanh toán L/C (thu người thụ hưởng) 20 USD
17 Phí quản lý bộ chứng từ có sai biệt trong khi chờ chỉ thị từ người mở L/C hoặc người thụ hưởng (thu người thụ hưởng) 10 USD
Lưu ý: Trường hợp Ngân  hàng Bưu Điện Liên Việt thực hiện các giao dịch thông qua Tổ chức tín dụng khác theo yêu cầu của Khách hàng. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ áp dụng mức phí theo mức phí của các Tổ chức tín dụng tương ứng.
VI THƯ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU (có VAT)
1 Thông báo sơ bộ L/C Miễn phí (thu phí của bên thứ 3, nếu có)
2 Thông báo thư tín dụng
2.1 LPBank là ngân hàng thông báo trực tiếp 30 USD
2.2 LPBank là ngân hàng thông báo thứ nhất 50 USD
2.3 LPBank là ngân hàng thông báo thứ hai 10 USD + Phí Ngân Hàng thông báo thứ nhất
3 Chuyển tiếp L/C tới Ngân hàng khác 15 USD (thu phí của bên thứ 3, nếu có)
4 Thông báo sửa đổi L/C
4.1 LPBank là ngân hàng thông báo trực tiếp 10 USD (thu phí của bên thứ 3, nếu có)
4.2 LPBank là ngân hàng thông báo thứ nhất 15 USD (thu phí của bên thứ 3, nếu có)
4.3 LPBank là ngân hàng thông báo thứ hai 10 USD (thu phí của bên thứ 3, nếu có)
5 Chuyển tiếp sửa đổi L/C tới Ngân hàng khác 10 USD (thu phí của bên thứ 3, nếu có)
6 Nhận xử lý và kiểm tra chứng từ 20 USD/bộ
7 Gửi chứng từ hàng xuất Thu theo thực tế phát sinh
8 Tra soát theo yêu cầu của người thụ hưởng 15 USD (Chưa bao gồm điện phí)
9 Chứng từ bị hoàn trả do không được thanh toán Thu phí của bên thứ 3 (nếu có)
10 Thanh toán L/C 0,15% 20 USD 200 USD
11 Hủy L/C theo yêu cầu của Khách hàng 10 USD/lần (Chưa bao gồm điện phí)
12 Kí hậu vận đơn 5 USD
13 Phí kiểm tra sơ bộ/tư vấn lập bộ chứng từ xuất khẩu 30 USD/bộ
VII L/C CHUYỂN NHƯỢNG (có VAT)
1 Phí thu người thụ hưởng thứ nhất
1.1 Thông báo L/C
a LPBank là ngân hàng thông báo trực tiếp 30 USD
b LPBank là ngân hàng thông báo thứ nhất 25 USD
c LPBank là ngân hàng thông báo thứ 2 10 USD + phí của NHTB thứ nhất
1.2 Thông báo sửa đổi L/C
a LPBank là ngân hàng thông báo trực tiếp 10 USD
b LPBank là ngân hàng thông báo thứ nhất 15 USD
c LPBank là ngân hàng thông báo thứ 2
1.3 Chuyển nhượng L/C 0,10% trị giá L/C 30 USD 200 USD
1.4 Sửa đổi L/C chuyển nhượng
a Sửa đổi tăng tiền Thu theo mức phí chuyển nhượng L/C tính trên số tiền tăng thêm
b Sửa đổi khác 20 USD/lần
1.5 Tra soát L/C chuyển nhượng 10 USD/lần + (phí NHNN nếu có)
1.6 Hủy L/C chuyển nhượng 20 USD + (Phí của người thụ hưởng thứ hai nếu có)
1.7 Ký hậu vận đơn 5 USD/bộ
2 Phí thu người thụ hưởng thứ hai
2.1 Sửa đổi L/C chuyển nhượng
a Sửa đổi tăng tiền Thu theo mức phí chuyển nhượng L/C tính trên số tiền tăng thêm
b Sửa đổi khác 20 USD/lần
2.2 Hủy L/C chuyển nhượng 20 USD + phí của người hưởng lợi thứ nhất (nếu có)
2.3 Tra soát liên quan đến bộ chứng từ 15 USD/lần
2.4 Thông báo thanh toán 20 USD/lần
2.5 Phí sai biệt chứng từ (thu người thụ hưởng) 80 USD/bộ
2.6 Thông báo từ chối thanh toán 20 USD/lần
2.7 Phí xử lý bộ chứng từ bổ sung (thu người thụ hưởng) 50 USD
2.8 Phí chuyển trả chứng từ xuất trình theo L/C chuyển nhượng
a Người thụ hưởng thứ hai ở trong nước 10 USD/bộ + cước phí thực tế
b Người thụ hưởng thứ hai ở ngoài nước 20 USD/bộ + cước phí thực tế
3 Phí chung (6) (thu theo tỉ lệ thỏa thuận khi phát hành L/C chuyển nhượng)
3.1 Tra soát liên quan đến BCT 15 USD/ lần + điện phí
3.2 Nhận xử lý và kiểm tra chứng từ 20 USD/bộ
3.3 Gửi bộ chứng từ xuất Thu theo thực tế
Phí báo có / Phí thanh toán BCT theo L/C chuyển nhượng 0,15% * Số tiền báo có 20 USD 200 USD
Phí xử lý khi thanh toán L/C (thu người thụ hưởng) 20USD
3.4 Phí quản lý bộ chứng từ có sai biệt trong khi chờ chỉ thị từ người mở L/C hoặc người thụ hưởng (thu người thụ hưởng) 10USD
VIII THƯ TÍN DỤNG TRẢ CHẬM ĐƯỢC THANH TOÁN NGAY (UPAS)
1 Mở L/C (1) (5)
1.1 Ký quỹ 100% 0,25%/năm 35 USD 500 USD
1.2 Ký quỹ dưới 100% 0,70%/năm 40 USD 500 USD
2 Sửa đổi L/C  (9)
2.1 Sửa đổi tăng tiền Như phí phát hành L/C tại phần 1 tính trên số tiền tăng thêm cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh
2.2 Gia hạn L/C Như phí phát hành L/C tại phần 1 tính trên thời gian tăng thêm cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh
2.3 Sửa đổi khác
a Nếu Khách hàng trong nước chịu phí 10 USD/lần cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh
b Nếu Khách hàng nước ngoài chịu phí 20 USD/lần cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh
3 Tra soát UPAS L/C theo yêu cầu của người xin mở 10 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có) (Chưa bao gồm điện phí)
4 Huỷ UPAS L/C theo yêu cầu của người xin mở 20 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có) (Chưa bao gồm điện phí)
5 Kiểm tra chứng từ và thông báo 10 USD/bộ
6 Ký hậu vận đơn/Cargo Receipt
6.1 Khi chứng từ chưa về Ngân hàng 15 USD/lần
6.2 Khi chứng từ đã về Ngân hàng 5 USD/lần
7 Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo UPAS L/C, Phát hành thư ủy quyền nhận hàng theo L/C 50 USD/lần
8 Phí sai biệt chứng từ (thu người thụ hưởng) 80 USD/bộ
9 Phí xử lý bộ chứng từ bổ sung (thu người thụ hưởng) 50 USD
10 Phí cam kết UPAS
(thu trong trường hợp chấp nhận thanh toán trả ngay cho Người thụ hưởng) (8)
(Tỷ lệ phí phải trả Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS + x) %/năm
11 Thông báo từ chối thanh toán UPAS L/C 20 USD/lần (+ cước phí thực tế)
12 Phí bồi hoàn (nếu có) (thu người thụ hưởng) 20 USD/bộ
13 Chuyển trả chứng từ cho Ngân hàng nước ngoài 20 USD/bộ chứng từ (+ cước phí thực tế)
14 Thanh toán UPAS L/C 0,20% 20 USD 500 USD
15 Phí xử lý khi thanh toán L/C (thu người thụ hưởng) 20 USD
16 Phí quản lý bộ chứng từ có sai biệt trong khi chờ chỉ thị từ người mở L/C hoặc người thụ hưởng (thu người thụ hưởng) 10 USD
IX THƯ TÍN DỤNG TRẢ CHẬM CÓ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN TRƯỚC HẠN CHO NGƯỜI THỤ HƯỞNG (UPAU L/C)
1 Mở L/C (1) (5)
1.1 Ký quỹ 100% 0,25%/năm 35 USD 500 USD
1.2 Ký quỹ dưới 100% 0,70%/năm 40 USD 500 USD
2 Sửa đổi L/C  (9)
2.1 Sửa đổi tăng tiền Như phí phát hành L/C tại phần 1 tính trên số tiền tăng thêm cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAU, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh
2.2 Gia hạn L/C Như phí phát hành L/C tại phần 1 tính trên thời gian tăng thêm cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAU, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh
2.3 Sửa đổi khác
a Nếu Khách hàng trong nước chịu phí 10 USD/lần cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAU, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh
b Nếu Khách hàng nước ngoài chịu phí 20 USD/lần cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAU, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh
3 Tra soát UPAU L/C theo yêu cầu của người xin mở 10 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có)
(Chưa bao gồm điện phí)
4 Huỷ UPAU L/C theo yêu cầu của người xin mở 20 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có)
(Chưa bao gồm điện phí)
5 Kiểm tra chứng từ và thông báo 10 USD/bộ
6 Ký hậu vận đơn/Cargo Receipt
6.1 Khi chứng từ chưa về Ngân hàng 15 USD/lần
6.2 Khi chứng từ đã về Ngân hàng 5 USD/lần
7 Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo UPAU L/C, Phát hành thư ủy quyền nhận hàng theo UPAU L/C 50 USD/lần
8 Phí sai biệt chứng từ (thu người thụ hưởng) 80 USD/bộ
9 Phí xử lý bộ chứng từ bổ sung (thu người thụ hưởng) 50 USD
10 Chấp nhận thanh toán bộ chứng từ/hối phiếu trả chậm theo UPAU L/C (10)
10.1 Ký quỹ 100% 0,05%/tháng 25 USD
10.2 Ký quỹ dưới 100% 30 USD
a Đối với phần trị giá bộ chứng từ được thanh toán bằng số tiền ký quỹ 0,05%/tháng
b Đối với phần trị giá bộ chứng từ được thanh toán  bằng số tiền không ký quỹ 0,10%/tháng
11 Phí cam kết UPAU
(thu trong trường hợp thanh toán trước hạn cho Người thụ hưởng)  (11)
(Tỷ lệ phí phải trả Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAU + x) %/năm
12 Thông báo từ chối thanh toán UPAU L/C 20 USD/lần (+ cước phí thực tế)
13 Phí bồi hoàn (nếu có) (thu người thụ hưởng) 20 USD/bộ
14 Chuyển trả chứng từ cho Ngân hàng nước ngoài 20 USD/bộ chứng từ (+ cước phí thực tế)
15 Thanh toán UPAU L/C 0,20% 20 USD 500 USD
16 Phí xử lý khi thanh toán L/C (thu người thụ hưởng) 20 USD
17 Phí quản lý bộ chứng từ có sai biệt trong khi chờ chỉ thị từ người mở L/C hoặc người thụ hưởng (thu người thụ hưởng) 10 USD
X THƯ TÍN DỤNG TRẢ CHẬM ĐƯỢC THANH TOÁN NGAY NỘI ĐỊA (UPAS NỘI ĐỊA)
1 Mở L/C (1) (5) 0.7%/năm 40 USD
2 Sửa đổi L/C (9)
2.1 Sửa đổi tăng tiền Như phí phát hành L/C tại phần 1 tính trên số tiền tăng thêm cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh)
2.2 Gia hạn L/C Như phí phát hành L/C tại phần 1 tính trên thời gian tăng thêm cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh)
2.3 Sửa đổi khác
a Nếu người mở chịu phí 10 USD/lần cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh)
b Nếu thụ hưởng chịu phí 20 USD/lần cộng (+) phí từ Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS, nếu có, và sẽ thu theo thực tế phát sinh)
3 Tra soát UPAS L/C nội địa theo yêu cầu của người xin mở 10 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có) (Chưa bao gồm điện phí)
4 Huỷ UPAS L/C nội địa theo yêu cầu của người xin mở 20 USD/lần (+ phí Ngân hàng nước ngoài, nếu có) (Chưa bao gồm điện phí)
5 Kiểm tra chứng từ và thông báo 10 USD/bộ
6 Ký hậu vận đơn/Cargo Receipt
6.1 Khi chứng từ chưa về Ngân hàng 15 USD/lần
6.2 Khi chứng từ đã về Ngân hàng 5 USD/lần
7 Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo UPAS L/C nội địa, Phát hành thư ủy quyền nhận hàng theo L/C 50 USD/lần
8 Phí sai biệt chứng từ (thu người thụ hưởng) 80 USD/bộ
9 Phí xử lý bộ chứng từ bổ sung (thu người thụ hưởng) 50 USD
10 Phí cam kết UPAS nội địa
(thu trong trường hợp chấp nhận thanh toán trả ngay cho Người thụ hưởng) (12)
(Tỷ lệ phí phải trả Ngân hàng cung cấp dịch vụ UPAS + x) %/năm
11 Thông báo từ chối thanh toán UPAS L/C nội địa 20 USD/lần (+ cước phí thực tế)
12 Phí bồi hoàn (nếu có) (thu người thụ hưởng) 20 USD/bộ
13 Chuyển trả chứng từ 20 USD/bộ chứng từ (+ cước phí thực tế)
14 Thanh toán UPAS L/C nội địa 0,10% 20 USD
15 Phí xử lý khi thanh toán L/C (thu người thụ hưởng) 20 USD
16 Phí quản lý bộ chứng từ có sai biệt trong khi chờ chỉ thị từ người mở L/C hoặc người thụ hưởng (thu người thụ hưởng) 10 USD
XI SÉC
1 Nhận và xử lý nhờ thu séc 3 USD/tờ
2 Thanh toán nhờ thu séc 0,20% 20 USD 100 USD
3 Séc nhờ thu bị từ chối Thu phí thực tế phải trả Ngân hàng nước ngoài
XII PHÍ KHÁC Thu theo thỏa thuận hoặc thu theo thực tế phát sinh
Lưu ý: Đối với các loại tiền khác thu theo thực tế phát sinh
G. ĐIỆN PHÍ QUỐC TẾ
1 Điện phí mở L/C/Phát hành Bảo lãnh/mở L/C dự phòng 20 USD/điện
2 Điện phí chuyển tiền 10 USD/điện
3 Điện phí khác (tu chỉnh LC, tra soát giao dịch LC, nhờ thu, T/T, thoái hối, xác thực giao dịch của Khách hàng… ) 15 USD/điện
H. BẢO LÃNH TRONG NƯỚC
I PHÍ PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH
1 Theo mẫu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
2 Theo mẫu của Khách hàng 200.000đ/bản
3 Phí phát hành Thư bảo lãnh song ngữ hoặc tiếng Anh
Theo mẫu của Ngân hàng  200.000đ/bản
Khác mẫu của Ngân hàng 400.000đ/bản
II PHÍ BẢO LÃNH (3)
1 Ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh 200.000đ
1.1 Bảo lãnh dự thầu 0,36%/năm
1.2 Bảo lãnh vay vốn 0,72%/năm
1.3 Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 0,60%/năm
1.4 Bảo lãnh khác 0,48%/năm
2 Ký quỹ dưới 100% giá trị bảo lãnh
2.1 Phần giá trị bảo lãnh được ký quỹ 250.000đ
a Bảo lãnh dự thầu 0,36%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 0,72%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 0,60%/năm
d Bảo lãnh khác 0,48%/năm
2.2 Phần giá trị bảo lãnh được đảm bảo bằng Giấy tờ có giá của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 300.000đ
a Bảo lãnh dự thầu 0,72%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 1,08%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 0,96%/năm
d Bảo lãnh khác 0,84%/năm
2.3 Phần giá trị bảo lãnh được đảm bảo bằng Giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng khác 350.000đ
a Bảo lãnh dự thầu 1,56%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 1,92%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 1,80%/năm
d Bảo lãnh khác 1,68%/năm
2.4 Phần giá trị bảo lãnh được bảo đảm bằng tài sản cầm cố thế chấp khác 400.000đ
a Bảo lãnh dự thầu 1,68%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 2,04%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 1,92%/năm
d Bảo lãnh khác 1,80%/năm
2.5 Phần giá trị bảo lãnh không đủ TSBĐ (Tín chấp) 500.000đ
a Bảo lãnh dự thầu 2,28%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 3,12%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 3,00%/năm
d Bảo lãnh khác 2,40%/năm
2.6 Phần giá trị bảo lãnh được bảo lãnh bởi Bên thứ ba 450.000đ
a Bảo lãnh dự thầu 1,92%/năm
b Bảo lãnh vay vốn 2,25%/năm
c Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 2,15%/năm
d Bảo lãnh khác 1,85%/năm
Lưu ý: Trường hợp khoản bảo lãnh áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm khác nhau. mức phí tối thiểu được tính theo mức phí tối thiểu cao nhất của biện pháp bảo đảm áp dụng cho khoản bảo lãnh.
III SỬA ĐỔI THƯ BẢO LÃNH
1 Sửa đổi tăng tiền/ gia hạn Như phí bảo lãnh, tính trên số tiền và thời hạn gia tăng 200.000đ
2 Sửa đổi khác 200.000đ
IV HUỶ THƯ BẢO LÃNH
1 Hủy do bảo lãnh hết hiệu lực Miễn phí
2 Hủy theo đề nghị của Khách hàng 200.000đ
V CAM KẾT PHÁT HÀNH BẢO LÃNH NẾU KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 250.000đ
VI PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH DỰA VÀO BẢO LÃNH ĐỐI ỨNG 1,56%/năm trên trị giá bảo lãnh 200.000đ
VII PHÍ ĐỔI BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẢO LÃNH 200.000đ/lần
VIII THAY ĐỔI TÀI SẢN BẢO ĐẢM BẢO LÃNH Thu bổ sung phần phí tăng hoặc thu theo thoả thuận.
IX XÁC NHẬN BẢO LÃNH 1,80%/năm 250.000đ
X PHÍ THANH TOÁN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH DO LPBANK PHÁT HÀNH 0,2%*Số tiền bảo lãnh 200.000đ/bản
XI PHÍ CẤP LẠI THƯ BẢO LÃNH (bản sao có dấu sao y của Ngân hàng) theo đề nghị của Khách hàng 200.000đ/bản
I. BẢO LÃNH QUỐC TẾ
I PHÁT HÀNH BẢO LÃNH/STANDBY L/C  (5)
1 Ký quỹ 100% 1,50%/năm 20 USD
2 Ký quỹ dưới 100% 2,00%/năm 20 USD
II SỬA ĐỔI THƯ BẢO LÃNH/STANDBY L/C  (5)
1 Sửa đổi tăng tiền Tính như mục 1 phần này, tính trên số tiền gia tăng
2 Sửa đổi gia hạn Tính như mục 1 phần này, tính trên thời gian tăng thêm
3 Các sửa đổi khác 15 USD/lần
III XÁC NHẬN THƯ BẢO LÃNH/STANDBY L/C  (5) 1,00%/năm 2 USD
IV PHÍ KIỂM TRA VÀ THÔNG BÁO CHỨNG TỪ STANDBY L/C  (5) 5 USD/Bộ
V PHÍ SAI BIỆT CHỨNG TỪ BẢO LÃNH/STANDBY L/C  (5) 70 USD/Bộ
VI THANH TOÁN BẢO LÃNH/STANDBY L/C 0,20% 20 USD/Lần 500 USD/Lần
VII ĐÒI HỘ TIỀN BẢO LÃNH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC THEO THƯ BẢO LÃNH TRỰC TIẾP CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 0,20% 20 USD
VIII PHÍ THÔNG BÁO TỪ CHỐI THANH TOÁN BẢO LÃNH/STANDBY L/C  (5) 20 USD/Lần
IX PHÍ THÔNG BÁO THANH TOÁN BẢO LÃNH/STANDBY L/C  (5) 20 USD/Lần
X TRA SOÁT THƯ BẢO LÃNH/STANDBY L/C  (5) 10 USD/lần
XI HỦY THƯ BẢO LÃNH/STANDBY L/C (5) 15 USD/lần
XII BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG KHÁC PHÁT HÀNH (có VAT)
1 Thông báo BLQT/TTDDPQT
1.1 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông báo trực tiếp 20 USD
1.2 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông báo thứ nhất 25 USD
1.3 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông báo thứ hai 10 USD + Phí ngân hàng thông báo thứ nhất
2 Chuyển tiếp BLQT/TTDDPQT tới ngân hàng khác 15 USD (thu phí của bên thứ 3 nếu có)
3 Thông báo sửa đổi BLQT/TTDDPQT
3.1 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông báo trực tiếp 10 USD (thu phí của bên thứ 3 nếu có)
3.2 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông báo thứ nhất 15 USD (thu phí của bên thứ 3 nếu có)
3.3 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông báo thứ hai 10 USD (thu phí của bên thứ 3 nếu có)
4 Chuyển tiếp sửa đổi BLQT/TTDDPQT tới ngân hàng khác 10 USD (thu phí của bên thứ 3 nếu có)
5 Nhận xử lý và kiểm tra chứng từ 20 USD/bộ
6 Gửi chứng từ đến Ngân hàng nước ngoài Thu theo thực tế phát sinh
7 Tra soát theo yêu cầu của Bên thụ hưởng 15 USD (Chưa bao gồm điện phí)
8 Chứng từ bị hoàn trả do không được thanh toán Thu phí của bên thứ 3 (nếu có)
9 Báo có 0,15% 20 USD 200 USD
10 Hủy BLQT/TDDPQT theo yêu cầu Khách hàng 10 USD/lần (Chưa bao gồm điện phí) + Phí chuyển trả chứng từ (nếu có)
XIII PHÍ KHÁC Thu theo thỏa thuận hoặc thu theo thực tế phát sinh
J. PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
I PHÍ MƯỢN HỒ SƠ TSBĐ
Đối với mục đích phục vụ cho việc hoàn thiện pháp lý TSBĐ làm tăng tính pháp lý, an toàn hơn cho LPBank (ví dụ cấp tín dụng cho dự án: giai đoạn đầu tư Lienvietpostbank có thể giữ các chứng từ liên quan đến chi phí hình thành nên tài sản, sau đó sẽ phải xuất mượn để hoàn thiện thủ tục khác: cấp GCN QSDĐ…) Miễn phí
Đối với mục đích phục vụ nhu cầu riêng của Khách hàng 200.000đ/tài sản/lần
II PHÍ THAY ĐỔI TSBĐ THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
Giấy tờ có giá của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
BĐS  Tối thiểu 200.000đ/lần + phí tăng thêm do đổi TSBĐ (nếu có);
Động sản Tối thiểu 300.000đ/lần + phí tăng thêm do đổi TSBĐ (nếu có)
III PHÍ CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ TSBĐ 200.000đ/lần/bản
IV PHÍ GIẢI CHẤP TỪNG PHẦN TSBĐ
Đối với GTCG, chứng từ 50.000đ/lần
Đối với tài sản khác 100.000đ/lần
K. DỊCH VỤ KHÁC
I PHÁT HÀNH THU XẾP TÍN DỤNG 0,01%/số tiền
Thu xếp tín dụng
1.000.000đ
II ỦY THÁC THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 0,2%/số tiền thanh toán/lần 100.000đ
III PHÍ TƯ VẤN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 0 – 4,0%/năm/giá trị gói tài chính (4)
IV PHÍ PHÁT HÀNH GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỂ XIN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG 50.000đ/bản
V SAO LỤC LẠI CHỨNG TỪ
1 Chứng từ giao dịch đến 12 tháng 10.000đ/chứng từ
2 Chứng từ giao dịch trên 12 tháng 50.000đ/chứng từ
VI BAO THANH TOÁN TRONG NƯỚC  (5)
1 Phí bao thanh toán 0 – 0,30%/số dư bao thanh toán trong nước 300.000đ
2 Phí gia hạn bao thanh toán 0,30%/số dư bao thanh toán trong nước được gia hạn 300.000đ
VII GIAO DỊCH GIẤY TỜ CÓ GIÁ DO LPBANK PHÁT HÀNH
1 Thông báo mất giấy tờ có giá 20.000đ/ Giấy tờ
2 Chuyển nhượng sở hữu giấy tờ có giá 30.000đ/ Giấy tờ
3 Giám định, xác nhận giấy tờ có giá 30.000đ/ Giấy tờ
VIII PHÍ KHÁC Phí thu đối với các dịch vụ khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại các sản phẩm cụ thể. Tối thiểu 10.000đ
IX PHÍ CAM KẾT RÚT VỐN KỂ TỪ THỜI ĐIỂM THỎA THUẬN CHO VAY CÓ HIỆU LỰC (căn cứ theo ngày ký Hợp đồng tín dụng) ĐẾN NGÀY GIẢI NGÂN VỐN VAY LẦN ĐẦU (5)
Lưu ý:
+ Nguyên tắc và thời điểm thu phí: Chỉ thực hiện thu phí 01 lần duy nhất kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu và thực hiện thu vào ngày giải ngân vốn vay lần đầu.
+ Miễn phí Cam kết rút vốn đối với (i) Hợp đồng Hạn mức thấu chi; (ii) Hợp đồng cho vay cầm cố STK/HĐTG/GTCG khác tại quầy có thời hạn vay ≤ 6 tháng và Cho vay cầm cố các khoản tiền gửi tiết kiệm trên Ví Việt và (iii) Khách hàng tái cấp HMTD và còn dư nợ/số dư HMTD cũ.
1 Rút ngay trong ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu lực Miễn phí
2 Rút vốn sau ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu lực
2.1 Thời gian rút vốn trong vòng 7 ngày làm việc của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 50.000đ
2.2 Thời gian rút vốn ≤ 1 tháng (trừ mục 2.1 trên đây) 0,03%*Tổng hạn mức cho vay được phê duyệt căn cứ theo HĐTD của Khách hàng 500.000đ 10.000.000đ
2.3 Thời gian rút vốn từ 1 – 6 tháng 0,04%*Tổng hạn mức cho vay được phê duyệt căn cứ theo HĐTD của Khách hàng 500.000đ 50.000.000đ
2.4 Thời gian rút vốn ≥ 6 tháng 0,05%*Tổng hạn mức cho vay được phê duyệt căn cứ theo HĐTD của Khách hàng  500.000đ 100.000.000đ
X PHÍ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ 20.000đ/tháng
XI GIAO DỊCH QUA FAX/EMAIL
Phí duy trì và sử dụng dịch vụ 200.000đ/tháng
Phí chậm bổ sung bản chính 50.000đ/bản chính
Phí không bổ sung bản chính 500.000đ/bản chính