Công bố thông tin

06/06/2023

06-6-2023: Công bố thông tin về Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/NHNN của Ngân hàng Nhà nước – Kỳ 31/12/2022

Công bố thông tin về Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/NHNN của Ngân hàng Nhà nước – Kỳ 31/12/2022, vui lòng xem chi […]
01/06/2023

01-6-2023: Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu

 Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng […]
01/06/2023

01-6-2023: Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cho LPBank tăng vốn điều lệ

Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cho LPBank tăng vốn điều lệ, vui lòng xem chi tiết tại đây.