Trang chủ Công bố thông tin 01-6-2024: Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thanh Tùng

01-6-2024: Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thanh Tùng

01/06/2024

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan