Trang chủ Công bố thông tin 02-02-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Hải Dương

02-02-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Hải Dương

02/02/2024

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Hải Dương, thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

1. Tài sản thu giữ:

+ Tên tài sản: Bất động sản tại thửa đất số 259; tờ bản đồ số 03; địa chỉ: Thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 042603 do UBND thị xã Kinh Môn cấp cho ông Nguyễn Văn Thịnh ngày 27/05/2022.

+ Tên chủ sở hữu: Ông Nguyễn Văn Thịnh.

2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản:

10h00 ngày 16/02/2024 tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

3. Lý do thu giữ:

Do khách hàng vay vốn (Ông Nguyễn Văn Thịnh) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank theo Hợp đồng tín dụng số HDTD63A2022049 ký ngày 03/06/2022 và giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế ký ngày 28/07/2022 nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *