Trang chủ Công bố thông tin 02-10-2023: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bắc Giang về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Lục Nam tại Bắc Giang

02-10-2023: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bắc Giang về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Lục Nam tại Bắc Giang

02/10/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bắc Giang về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Lục Nam trực thuộc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Giang, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *