Trang chủ Công bố thông tin 02-11-2023: Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh về việc LPBank thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở Chi nhánh Hồng Lĩnh.

02-11-2023: Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh về việc LPBank thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở Chi nhánh Hồng Lĩnh.

02/11/2023

Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh về việc LPBank thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở Chi nhánh Hồng Lĩnh, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *