Trang chủ Công bố thông tin 03-02-2023: Thông báo về lãi suất Kỳ Tính Lãi thứ 01 của Trái phiếu LPB122010

03-02-2023: Thông báo về lãi suất Kỳ Tính Lãi thứ 01 của Trái phiếu LPB122010

03/02/2023

Thông báo về lãi suất Kỳ Tính Lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 28/02/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 28/02/2023 của Trái phiếu LPB122010, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *