Trang chủ Công bố thông tin 05-01-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Đông Hải trực thuộc Chi nhánh Bạc Liêu

05-01-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Đông Hải trực thuộc Chi nhánh Bạc Liêu

05/01/2024

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Đông Hải trực thuộc Chi nhánh Bạc Liêu – Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *