Trang chủ Công bố thông tin 05-02-2024: Công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về thay đổi địa chỉ trụ sở LPBank – Chi nhánh Việt Yên tại tỉnh Bắc Giang

05-02-2024: Công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về thay đổi địa chỉ trụ sở LPBank – Chi nhánh Việt Yên tại tỉnh Bắc Giang

05/02/2024

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở LPBank – Chi nhánh Việt Yên, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *