Trang chủ Công bố thông tin 05-02-2024: Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc trái phiếu LPB122010 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn

05-02-2024: Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc trái phiếu LPB122010 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn

05/02/2024

Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc trái phiếu LPB122010 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *