Trang chủ Công bố thông tin 05-9-2023: Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBH2124015 để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

05-9-2023: Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBH2124015 để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

05/09/2023

Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBH2124015 để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *