Trang chủ Công bố thông tin 07-12-2023: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về Phương án mua lại trước hạn trái phiếu, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận thanh toán lãi và mua lại trái phiếu, và Thông báo lãi suất trái phiếu LPB121035

07-12-2023: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về Phương án mua lại trước hạn trái phiếu, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận thanh toán lãi và mua lại trái phiếu, và Thông báo lãi suất trái phiếu LPB121035

07/12/2023

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về Phương án mua lại trước hạn trái phiếu, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận thanh toán lãi và mua lại trái phiếu, và Thông báo lãi suất trái phiếu LPB121035, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *