Trang chủ Công bố thông tin 08-6-2021: Nghị quyết về hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021

08-6-2021: Nghị quyết về hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021

08/06/2021

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị LienVietPostBank về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *