Trang chủ Công bố thông tin 09-10-2023: Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán (Mã Trái phiếu LPB123016)

09-10-2023: Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán (Mã Trái phiếu LPB123016)

09/10/2023

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán (Mã Trái phiếu LPB123016):

  1. 1. Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán (Mã Trái phiếu LPB123016).
  2. 2. Công văn số 11497/VSDC-ĐK.NV v/v đính chính thông tin ngày đáo hạn của trái phiếu LPB123016.
  3. 3. Công văn số 10730/VSDC-ĐK.NV v/v đăng ký, lưu ký trái phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan