Trang chủ Công bố thông tin 09-6-2023: LPBank thông báo chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (Đợt 2)

09-6-2023: LPBank thông báo chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (Đợt 2)

09/06/2023

LPBANK: THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG NĂM 2022 (ĐỢT 2)

-Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 344/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/12/2022;

-Căn cứ Công văn số 3465/UBCK-QLCB ngày 09/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của LPB;

-Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS);

LPBank xin trân trọng thông báo chào bán Trái phiếu Ngân hàng Bưu điên Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (Đợt 2) như sau:

 1. 1.Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái phiếu
 2. 2. Công văn chấp chuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về chào bán Đợt 2
 3. 3.Thông báo chào bán Trái phiếu Đợt 2
 4. 4. Bản cáo bạch
 5. 5. Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch
 6. 6. Giấy phép thành lập Ngân hàng
 7. 7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 27)
 8. 8. Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
 9. 9. Nghị quyết số 449/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022
 10. 10. Nghị quyết số 523/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án triển khai chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022
 11. 11. Nghị quyết số 677/2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt việc Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán, Phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022
 12. 12. Nghị quyết số 814/2023/NQ-HĐQT ngày 16/05/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 Đợt 2
 13. 13. Cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư của Tổ Chức Phát Hành
 14. 14. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021
 15. 15. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022
 16. 16. Báo cáo Tài chính Quý I năm 2023
 17. 17. Hợp đồng Đại lý Đăng Ký
 18. 18. Hướng dẫn đặt mua Trái phiếu
 19. 19. Phiếu đặt mua dành cho khách hàng tại SHS
 20. 20. Phiếu đặt mua dành cho khách hàng tại LPBank (trường hợp không phong tỏa)
 21. 21. Phiếu đặt mua dành cho khách hàng tại LPBank (trường hợp phong tỏa)
 22. 22. Giấy ủy quyền đặt mua Trái phiếu

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *