Quyết định thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thái Bình – Phòng giao dịch Đông Hưng, xin xem chi tiết tại đây.