Trang chủ Công bố thông tin 10-12-2021: Nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

10-12-2021: Nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

10/12/2021

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan