Trang chủ Công bố thông tin 11-01-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thay đổi địa điểm Trụ sở Phòng Giao dịch Ô Môn và Phòng Giao dịch Cái Răng trực thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Cần Thơ

11-01-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thay đổi địa điểm Trụ sở Phòng Giao dịch Ô Môn và Phòng Giao dịch Cái Răng trực thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Cần Thơ

11/01/2024

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm Trụ sở Phòng Giao dịch Ô Môn và Phòng Giao dịch Cái Răng trực thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Cần Thơ, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *