Trang chủ Công bố thông tin 11-12-2023: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 2 của Người sở hữu trái phiếu và quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành đối với Trái phiếu LPB121035

11-12-2023: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 2 của Người sở hữu trái phiếu và quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành đối với Trái phiếu LPB121035

11/12/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 2 của Người sở hữu trái phiếu và quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành đối với Trái phiếu LPB121035 thay thế Thông báo số 24807/2023/TB-LPBank.KNV ngày 07/12/2023, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *