Trang chủ Công bố thông tin 11-7-2023: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Việt Yên.

11-7-2023: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Việt Yên.

11/07/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Việt Yên, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *