Trang chủ Công bố thông tin 12-12-2022: Bổ sung thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi Trái phiếu LPB121035

12-12-2022: Bổ sung thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi Trái phiếu LPB121035

12/12/2022

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt công bố thông tin:

Bổ sung thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi thứ 01 của Trái phiếu LPB121035.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan