Trang chủ Công bố thông tin 12-12-2022: Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần Đợt phát hành trả cổ tức năm 2021.

12-12-2022: Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần Đợt phát hành trả cổ tức năm 2021.

12/12/2022
  1. Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần Đợt phát hành trả cổ tức năm 2021, xin xem chi tiết tại đây.
  2. Mẫu biểu đính kèm:

–       Mẫu 01 Giấy đề nghị nhận Giấy CNSH Cổ phần;

–       Mẫu 02 Giấy đề nghị nhận Giấy CNSH Cổ phần_Cổ đông là CBNV LienVietPostBank;

–       Mẫu 03 Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin Cổ đông.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *