Trang chủ Công bố thông tin 12-4-2022: Tài liệu chào bán cổ phiếu ra công chúng

12-4-2022: Tài liệu chào bán cổ phiếu ra công chúng

12/04/2022

Tài liệu chào bán cổ phiếu ra công chúng:

  1. Nghị quyết chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  2. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  3. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  4. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  5. Thông báo và hướng dẫn thực hiện quyền mua/chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu chưa lưu ký và các mẫu biểu. 

Mẫu biểu đính kèm

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *