Trang chủ Công bố thông tin 13-01-2022: LienVietPostBank nhận được Thông báo của UBCK về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu Đợt 1

13-01-2022: LienVietPostBank nhận được Thông báo của UBCK về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu Đợt 1

13/01/2022

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã nhận được Thông báo của UBCK về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1, xin xem chi tiết tại đây.

Liên quan thông báo này là Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 1 của LienVietPostBank, xin xem chi tiết tại đây.

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *