Trang chủ Công bố thông tin 12-12-2022: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

12-12-2022: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

12/12/2022

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *