Trang chủ Báo cáo Tài chính 14-8-2023: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 và Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023

14-8-2023: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 và Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023

14/08/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố thông tin:

  1. 1. Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023;
  2. 2. Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *