Trang chủ Công bố thông tin 15-01-2021: Công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

15-01-2021: Công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

15/01/2021

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *