Trang chủ Công bố thông tin 16-10-2023: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thái Bình – PGD Thái Thụy.

16-10-2023: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thái Bình – PGD Thái Thụy.

16/10/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thái Bình – PGD Thái Thụy, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *