Trang chủ Công bố thông tin 16-12-2021: Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2021

16-12-2021: Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2021

16/12/2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2021:

  1. Biên bản ĐHĐCĐ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2021;
  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2021.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *