Trang chủ Công bố thông tin 16-5-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024

16-5-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024

16/05/2024

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan