Trang chủ Công bố thông tin 16-5-2024: Thông báo về việc đăng ký giao dịch trái phiếu Mã Trái phiếu LPB12301

16-5-2024: Thông báo về việc đăng ký giao dịch trái phiếu Mã Trái phiếu LPB12301

16/05/2024

LPBank trân trọng thông báo về việc đăng ký giao dịch trái phiếu Mã Trái phiếu LPB12301:

        Thông báo về việc đăng ký giao dịch trái phiếu Trái phiếu LPB12301.

–     Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên Trái phiếu LPB12301.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *