Trang chủ Công bố thông tin 17-01-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Bưu điện Mỏ Bạch – Chi nhánh Thái Nguyên

17-01-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Bưu điện Mỏ Bạch – Chi nhánh Thái Nguyên

17/01/2024

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Bưu điện Mỏ Bạch – Chi nhánh Thái Nguyên – Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *