Trang chủ Công bố thông tin 19-01-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Phú Thọ

19-01-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Phú Thọ

19/01/2024

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Phú Thọ thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

 1. 1. Tài sản thu giữ: 01 Bất động sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 764859 do UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 17/9/2010 chủ sở hữu ông Nguyễn Văn Việt và bà Nguyễn Thị Hằng, cụ thể như sau:
 • –  Thửa đất số: 302
 • – Tờ bản đồ số: 8
 • – Địa chỉ thửa đất: Khu 18. Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
 • – Diện tích: 186,3 m2 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu phảy ba mét vuông)
 • – Hình thức sử dụng: riêng: 186,3 m2, chung: 0 m2
 • – Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
 • – Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • – Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do thừa kế quyền sử dụng đất.
 1. 2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản:
 • – 9h00 ngày 05/02/2024 tại địa chỉ: Khu 18, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
 1. 3. Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn (ông Nguyễn Văn Việt và bà Nguyễn Thị Hằng theo Hợp đồng Tín dụng số HDTD28B2021118 ngày 24/3/2021) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *