Trang chủ Công bố thông tin 19-5-2022: Quyết định chấp thuận niêm yết Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021

19-5-2022: Quyết định chấp thuận niêm yết Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021

19/05/2022

Các Quyết định chấp thuận niêm yết Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp cho Ngân hàng, xin xem chi tiết tại đây:

  1. Quyết định số 322/QĐ-SGDHN.
  2. Quyết định số 323/QĐ-SGDHN.
  3. Quyết định số 324/QĐ-SGDHN.
  4. Quyết định số 325/QĐ-SGDHN.

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *