Trang chủ Công bố thông tin 19-7-2022: Thông báo về việc nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần Đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022

19-7-2022: Thông báo về việc nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần Đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022

19/07/2022

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt công bố thông tin:

  1. Thông báo về việc nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần Đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.
  2. Mẫu biểu đính kèm:

–       Mẫu 01 Giấy đề nghị nhận Giấy CNSH Cổ phần_Cổ đông;

–       Mẫu 02 Giấy đề nghị nhận Giấy CNSH Cổ phần_Cổ đông là CBNV LienVietPostBank

–       Mẫu 03 Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin Cổ đông.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan