Trang chủ Công bố thông tin 19-7-2023: Công bố thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tại 31/12/2022

19-7-2023: Công bố thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tại 31/12/2022

19/07/2023

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tại 31/12/2022, vui lòng xem chi tiết tại đây:

  1. 1. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành TP riêng lẻ còn dư nợ tại 31/12/2022.
  2. 2. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành TP ra công chúng còn dư nợ tại 31/12/2022.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *