Trang chủ Công bố thông tin 20-12-2023: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Vĩnh Phúc – PGD Tam Dương

20-12-2023: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Vĩnh Phúc – PGD Tam Dương

20/12/2023

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Vĩnh Phúc – PGD Tam Dương, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *