Trang chủ Báo cáo Tài chính 20-4-2020: Báo cáo Tài chính Quý 1 và Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế

20-4-2020: Báo cáo Tài chính Quý 1 và Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế

20/04/2020

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố:
• Báo cáo tài chính Quý I năm 2020, chi tiết tại đây.
• Giải trình LNST trên BCTC Quý I năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước, chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *