Trang chủ Công bố thông tin 21-11-2022: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn của NNNN về việc chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông lớn

21-11-2022: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn của NNNN về việc chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông lớn

21/11/2022

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông lớn, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *