Trang chủ Công bố thông tin 21-12-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Hải Dương

21-12-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Hải Dương

21/12/2023

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Hải Dương thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

  1. 1. Tài sản thu giữ:

+ Tên tài sản: Bất động sản tại địa chỉ: thửa đất số 80, tờ bản đồ số 02, Xã Hưng Thịnh (nay là Vĩnh Hưng), huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 126855, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 40 QSDĐ/HT-BG do UBND huyện Bình Giang cấp ngày 20/12/2002.

+ Tên chủ sở hữu: Ông Đồng Văn Hưng và Bà Vũ Thị Quấn.

  1. 2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản:

9h30 ngày 03/01/2024, tại Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

  1. 3. Lý do thu giữ:

Do khách hàng vay vốn (Ông Đồng Văn Hưng và Bà Vũ Thị Quấn) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank theo Hợp đồng tín dụng số HDTD3702019101 ngày 26/04/2019 nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *