Trang chủ Công bố thông tin 21-5-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ xin chấp thuận chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

21-5-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ xin chấp thuận chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

21/05/2024

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua bộ hồ sơ xin chấp thuận chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *