Trang chủ Công bố thông tin 22-06-2023: Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của LPBank

22-06-2023: Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của LPBank

22/06/2023

Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của LPBank và Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông Hồ Nam Tiến làm Tổng Giám đốc của LPBank. Chi tiết xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *