Trang chủ Công bố thông tin 23-4-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank

23-4-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank

23/04/2024

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *