Trang chủ Công bố thông tin 24-01-2024: Công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Tam Dương tại tỉnh Vĩnh Phúc

24-01-2024: Công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Tam Dương tại tỉnh Vĩnh Phúc

24/01/2024

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở và đủ điều kiện hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt –  Chi nhánh Vĩnh Phúc – Phòng Giao dịch Tam Dương, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *