Trang chủ Công bố thông tin 24-4-2018: Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm với Ông Dương Trọng Chữ.

24-4-2018: Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm với Ông Dương Trọng Chữ.

24/04/2018

 Quyết định số 290/2018/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị LienVietPostBank ngày 24/4/2018 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm với Ông Dương Trọng Chữ, kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *