Trang chủ Công bố thông tin 24-6-2022: Báo cáo mua cổ phần của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

24-6-2022: Báo cáo mua cổ phần của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

24/06/2022

Báo cáo mua cổ phần của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ, xin xem chi tiết tại đây:

 1. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Dương Công Đoàn.
 2. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Dương Hoài Liên.
 3. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Lê Thị Thanh Nga.
 4. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Nguyễn Ánh Vân.
 5. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Gấm.
 6. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Vũ Thu Hiền.
 7. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Bùi Thái Hà.
 8. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Hồ Nam Tiến.
 9. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Hoàng Văn Phúc.
 10. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Huỳnh Ngọc Huy.
 11. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Kim Minh Tuấn.
 12. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Lê Anh Tùng.
 13. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Lê Hồng Phong.
 14. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Nguyễn Ngọc Nam.
 15. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Nguyễn Quốc Thành.
 16. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Nguyễn Quý Chiến.
 17. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Nguyễn Thanh Tùng.
 18. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Trần Thanh Tùng.
 19. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Vũ Quốc Khánh.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *