Trang chủ Công bố thông tin 25-01-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Bưu điện Châu Thành tại tỉnh Hậu Giang

25-01-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Bưu điện Châu Thành tại tỉnh Hậu Giang

25/01/2024

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Bưu điện Châu Thành tại tỉnh Hậu Giang, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *