Trang chủ Công bố thông tin 25-3-2022: Nghị quyết về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

25-3-2022: Nghị quyết về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

25/03/2022

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *